Polityka prywatności

Cześć!

Skoro czytasz te słowa, to oznacza, że dbasz o swoje dane osobowe. I bardzo dobrze! Ja też dbam o Twoją prywatność i wdrożyłam nie tylko środki prawne, ale i techniczne, żeby dodatkowo wzmocnić tę ochronę.

W tym dokumencie przedstawiam Ci zasady przetwarzania danych osobowych – zgodnie z RODO. Zapoznaj się z tymi informacjami, a w razie jakichkolwiek wątpliwości lub dodatkowych pytań napisz do mnie na adres: info@centrumkorekty.pl – chętnie odpowiem.

 

Wszystkiego bezbłędnego!

Ewa, Słowna Agentka

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Binda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MERITUM Ewa Binda, z siedzibą przy ul. Storczyków 78 w Bielsku-Białej (kod 43-382), NIP: 6381685304, REGON: 387848931.

2. Jak możesz się skontaktować z Administratorem Twoich danych osobowych?

Możesz to zrobić:

 • drogą e-mailową pod adresem: info@centrumkorekty.pl
 • pisemnie – wysyłając list na adres: MERITUM Ewa Binda, ul. Storczyków 78, 43-382 Bielsko-Biała.

3. W jakim celu Administrator zbiera Twoje dane osobowe i jak długo je przechowuje?

Administrator może przetwarzać Twoje dane w różnych celach – oto one.

1. Komunikacja z Tobą, w tym udzielanie odpowiedzi na pytania przekazane przez formularze kontaktowe, wiadomości e-mail itp.

Dane będą przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora w postaci komunikacji z Tobą jako użytkownikiem Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą.

Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2. Zawarcie umowy i jej realizacji (złożenie zamówienia)
3. Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń
4. Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. podatkowych i archiwizacyjnych)

Dane dodatkowe podane m.in. w celu usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego zgodnie z uzasadnionym interesem w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wystawianie faktur i ich przechowywanie), dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym dotyczącym dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dostarczanie informacji marketingowych (m.in. wysyłka Newslettera Słownej Agentki oraz informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefonicznie)

Dane będą przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora w postaci marketingu oferowanych przez niego produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.         

Do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej Administrator potrzebuje Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link umieszczony na końcu każdego newslettera („Anulowanie subskrypcji”) lub pisząc do Administratora na adres podany na początku tego dokumentu.

6. Administrowanie i zarządzanie stroną oraz grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta), Instagram, LinkedIn, YouTube) w przypadku przetwarzania danych na tych platformach, w tym komunikacja z Tobą i kierowania do Ciebie treści marketingowych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji „Obserwuj” albo „Subskrybuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przez Administratora, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza.

Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/profilu/kanału lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem.

Zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/kanału ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/kanał, ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

7. Cele analityczne i statyczne

Dane osobowe pozyskane automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym pliki cookies, przetwarzane są zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze Strony oraz tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony – umożliwia to ulepszanie jej struktury i zawartości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Odzyskiwanie porzuconych koszyków

Gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

9. Zamieszczanie komentarzy

Dane widoczne na Stronie przy komentarzu zamieszczonym pod artykułem blogowym są przetwarzane w celu administrowania Stroną i jej obsługi oraz komunikacji z Tobą zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora (art.  6 ust. 1 lit. f).

 Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

10. Promocja i marketing

Gdy przekażesz swoje dane Administratorowi, w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym dane dotyczące Twojego wizerunku, dane te będą przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora w postaci marketingu jego usług i produktów oraz podnoszenia ich jakości.

Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.

11. Zbieranie danych wrażliwych         

Dane wrażliwe zbierane są w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania na podstawie Twojej świadomej i dobrowolnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Dane te są zbierane do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia Twojej zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.  

12. Rekrutacja

Dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku dobrowolnie podanych danych dodatkowych – na podstawie Twojej zgody; do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w którym przesłano aplikację).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, jak również do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

3. Komu Administrator może przekazać Twoje dane?

Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie 2, oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. Co do zasady Administrator zbiera i przetwarza tylko te dane, które zostały mu podane, z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (za pomocą plików cookies). Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w punkcie 7.

 

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy realizacji ww. celów, w szczególności: firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do wystawiania faktur, firmie świadczącej usługi wysyłki newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, platformie szkoleniowej, platformie społecznościowej, platformie do obsługi Klientów, platformie do umawiania wizyt, platformie do udostępniania produktów lub świadczenia usług oraz innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. Gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to na podstawie Twojej zgody, standardowej klauzuli umownej lub zgodnie z innymi zabezpieczeniami przewidzianymi w RODO – m.in. po spełnieniu obowiązku informacyjnego.

Usługi firm Google lub Facebook (Meta) świadczone są co do zasady przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części). Niezależnie od tego Google i Facebook (Meta) wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO – mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdziesz w ich politykach prywatności.

4. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem).
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam Cię jednak do wcześniejszego kontaktu z Administratorem, aby wyjaśnić wątpliwości.

5. Czy Administrator stosuje profilowanie danych osobowych?

Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii) wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych ani w podobny sposób nie wpływa istotnie na Twoją sytuację, w tym Twoje prawa lub wolności.

Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie Twoich preferencji (więcej o analizie wskazano w punkcie 7. dotyczącym plików cookies).

6. Jakie przepisy prawa obowiązują w zakresie danych osobowych?

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

7. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i są przeznaczone do korzystania ze Strony. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze Strony, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony – umożliwia to ulepszanie jej struktury i zawartości.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem tych zawartych w plikach cookies. Dane te są zbierane w sposób uniemożliwiający identyfikację Ciebie jako Użytkownika (dane anonimowe).

Możesz samodzielnie dokonać zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.           

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited – w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej na podstawie danych osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie opublikowanych reklam na portalu należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub usługami lub są podobne do ww. osób. Dane te przetwarzane są zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dotyczące Piksela Facebooka można znaleźć w Polityce prywatności Facebooka (Meta);
 • narzędzia Google, w tym Google Analytics, dostarczane przezGoogle LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia Administrator wykorzystuje w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową, i pomagają udoskonalić Stronę. Dane te są przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie dotyczącej zasad korzystania z narzędzi Google.   

8. Z jakich wtyczek społecznościowych korzysta Administrator?

Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram, Google, YouTube, LinkedIn.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

9. Czy ktoś współadministruje danymi osobowymi?

Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta) są współadministrowane przez Administratora oraz spółkę Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwaną dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, opisane zostały w Polityce prywatności.

Dane przetwarzane w ramach platformy LinkedIn są współadministrowane przez Administratora oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zwany dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługujących prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.

Dane są przetwarzane zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i ze Współadministratorem.

10. Czy Administrator aktualizuje politykę prywatności?

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana, a o wszystkich istotnych zmianach w jej brzmieniu Administrator powiadamia mailowo.

Aktualna wersja obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.