[autor] Bartłomiej Paszylk
[tytuł] Sprawdziany dla klasy 5. Język
angielski

[wydawnictwo] Dragon
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów