[autorki] Katarzyna Zioła-Zemczak, Anna Lasek
[tytuł] Sprawdziany dla klasy 4. Język
polski

[wydawnictwo] Dragon
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów