[autor] Bogusław Gąszcz
[tytuł] Last Minute. Prawo konstytucyjne
[wydawnictwo] Od.Nowa
[zakres prac] redakcja tekstów