[autor] praca zbiorowa
[tytuł] „Design Alive Home”, nr 5/2020
[wydawnictwo] Presso
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów