[autor] praca zbiorowa
[tytuł] „Design Alive”, nr 32
[wydawnictwo] Presso
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów