[autorzy] Bogusław Gąszcz, Anna Talaga
[tytuł] Last Minute. Postępowanie cywilne 
[wydawnictwo] Od.Nowa
[zakres prac] redakcja tekstów