[autorzy] Roman Ociepa, Arlena Szcześniak
[tytuł] Angielskie wyrazy kłopotliwe 
[wydawnictwo] Polonsky
[zakres prac] korekta tekstów