[autorzy] Alicja Maciejowska, Michał Kiełb, Sebastian Pietrzyk, Anna Gólska
[tytuł] Last minute. Prawo cywilne cz. II. Zobowiązania i spadki
[wydawnictwo] Od.Nowa
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów