[autorka] Olga Sitarz
[tytuł] Kazusy. Prawo karne 
[wydawnictwo] Od.Nowa
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów