[autorka] Anna Paterek
[tytuł] World Youth Day. Światowe Dni Młodzieży
[wydawnictwo] Arystoteles
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów