[autor] Bogusław Gąszcz
[tytuł] Last minute. Proces karny
[wydawnictwo] Od.Nowa
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów