[autorka] Anna Talaga
[tytuł] Last minute. Prawo karne
[wydawnictwo] Od.Nowa
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów