[autorki] Agnieszka Mizgała, Marzena Grzegorczyk
[tytuł] And The Oscars goes to… The Greatest American Awards
[wydawnictwo] Wydawnictwo Szkolne PWN
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów