[autorzy] Wojciech Dutka, Beata Gajewska, Anna Willman
[tytuł] Słownik ortograficzny
[wydawnictwo] Wydawnictwo Szkolne PWN
[zakres prac] korekta tekstów