[autorka] Dorota Nosowska
[tytuł] Wiersze w pytaniach i odpowiedziach dla gimnazjum
[wydawnictwo] Wydawnictwo Szkolne PWN
[zakres prac] redakcja i korekta tekstów