[autor] Michał Franaszek
[tytuł] Trener: WOS. Maturalna praca pisemna
[wydawnictwo] Wydawnictwo Szkolne PWN
[zakres prac] redakcja i korekta tekstu