[autorzy] Elżbieta Kobojek, Sławomir Kobojek
[tytuł] Polska. Przewodnik weekendowy
[wydawnictwo] Dragon
[zakres prac] redakcja i korekta tekstu