[autorzy] Renata Krzyściak-Kosińska, Marek Kosiński
[tytuł] Atlas drzew i krzewów
[wydawnictwo] Dragon
[zakres prac] korekta tekstu